Struktura organizacyjna zakładu NZOZ Uśmiech Anna Uchniewska

 

Właściciel jednostki oraz Dyrektor Zakładu: Anna Uchniewska

 

Zastępca dyrektora zakładu: Sebastian Szczygielski

 

Pracownicy podlegający pod zastępcę dyrektora zakładu:

Katarzyna Grochowska – lekarz stomatolog

Dorota Kołodziej-Dąbrowska – higienistka stomatologiczna

Jolanta Patora – higienistka stomatologiczna

 

W podmiocie leczniczym Uśmiech Anna Uchniewska Administratorem Bezpieczeństwa Danych jest Anna Uchniewska.